Logo BMP Building Services (small)
green vector object

Waarom kiezen voor ons

TOTAALOPLOSSING

BMP building services biedt alles onder één dak aan. Van grond- en betonwerken tot de afwerking en inrichting van uw project. BMP building services neemt alles voor zijn rekening en staat garant voor een professionele begeleiding van A tot Z.

Flexibiliteit

Naast een team van vakbekwame en goedopgeleide medewerkers beschikt BMP building services ook over een omvangrijk netwerk van gespecialiseerde onderaannemers. Hierdoor kunnen wij flexibel inspelen op al uw bouwkundige wensen. Ook in geval van nood kunnen opdrachtgevers op ons rekenen, want dringende interventies krijgen absolute voorrang.

Eén aanspreekpunt

Bij BMP building services wordt elk project toegekend aan een projectleider, uw aanspreekpunt. Dankzij intensief overleg met alle betrokken bouwpartners leidt hij/zij uw bouwproject in goede banen. Bijsturingen in een latere fase van het bouwproces blijven dankzij onze flexibele opstelling steeds mogelijk. De nauwgezette werkvoorbereidingen, de planningsvergaderingen en de open communicatie staan borg voor een perfecte uitvoering.

Rendabiliteit

Rendabel zijn is een noodzaak om ook in de toekomst werk van dezelfde kwaliteit te kunnen garanderen en leveren. Daarom is BMP building services trots om al jaren gezonde balansen voor te leggen. Zo leggen we reserves aan, trekken hoger opgeleid personeel aan, bouwen ons machinepark verder uit en voeren kapitaalsverhogingen door.

Innovatie

BMP building services volgt de laatste technische ontwikkelingen en trends op de voet. Geen enkele vernieuwing wordt over het hoofd gezien. Wij zijn dan ook steeds op zoek naar mogelijkheden om mee te evolueren met de voortdurend wijzigende marktomstandigheden van het bouwen in de 21ste eeuw. Dankzij dit innovatieve karakter en het durven grijpen van kansen kunnen wij onze opdrachtgevers de beste oplossing op hun bouwvragen bieden.

Concurrentiële prijzen

BMP building services onderscheidt zich van andere bouwbedrijven door concurrentiële prijzen te combineren met hoogstaande kwaliteit en dienstverlening. Het zoeken naar de ideale mix van prijs en kwaliteit is voor ons een constante zoektocht. Zo zijn onze opdrachtgevers altijd verzekerd van een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Bovendien komen opdrachtgevers dankzij de strakke planning en een transparant prijsbeleid nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Kwaliteit

BMP building services beseft maar al te goed dat voor u als klant, vooral de kwaliteit meetbaar is. Doorgedreven innovatie, oog voor de steeds evoluerende technologie en een permanent gezond kritische houding, helpen ons om onze doelstellingen op het vlak van kwaliteit te bereiken.
Wij zien er constant op toe dat onze mensen, alsook onze onderaannemers onze strenge kwaliteitsnormen- en maatregelen nauwgezet opvolgen. 

ERKENNINGEN EN VEILIGHEID

Veiligheid en kwaliteit dragen wij bij BMP building services hoog in het vaandel. Dit wordt onderstreept door het VCA** certificaat dat inhoudt dat de medewerkers op de hoogte zijn van alle veiligheidsnormen en -maatregelen. Wij hanteren alzo de hoogst mogelijke veiligheidsnormen. Onze organisatiestructuur, procedures, processen, middelen, operationele technieken en activiteiten zijn erop gericht het risico op schade en letsel tot een minimum te beperken.?Sinds 1999 wordt ons veiligheidsbeheerssysteem gecontroleerd door de onafhankelijke certificeringsinstelling AIB Vinçotte. Daarnaast beschikken wij over klasse D5, nodig om specifieke bouwkundige werkzaamheden uit te kunnen en mogen voeren.
Klasse 1 D 10 - 11 - 12 - 21 - 24
Klasse 2 E-G
Klasse 5 D1

DUURZAAM ONDERNEMEN

BMP building services streeft als onderneming naar een minimale ecologische afdruk. Bij het opmaken van de offertes, worden bouwmaterialen voorgesteld die het milieu zo weinig mogelijk belasten. Daarom doen wij zowel op onze werven als in de kantoren aan selectief afvalbeheer. Ons wagenpark hebben we zo ecologisch mogelijk samengesteld. Iedereen binnen de firma draagt zijn steentje bij.

ECHTE PARTNERS

BMP building services bouwt met zijn klanten een duurzame relatie op, gebaseerd op vertrouwen, wederzijds respect en een open communicatie. Dat resulteert in een steeds groeiende lijst van vaste bouwpartners!