Privacy en disclaimer

Algemene- en factuurvoorwaarden

Deze website is eigendom van BMP building services

Contactgegevens :
Marc Peeters
E-mail: info@bmpbuildingservices.be

Adres maatschappelijk zetel:
BMP building services
Aubruggestraat z/n (Ravenshout 3154)
3980 TESSENDERLO

Telefoon: +32 (0)11.57.22.54
E-mail: info@bmpbuildingservices.be

Ondernemingsnummer: BE 0431 781 345
BTW nummer: BE 0431 781 345

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BMP building services of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

BMP building services levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal BMP building services de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

BMP building services kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien de gebruiker  onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan hij de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BMP building services geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

BMP building services kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van apparatuur,  programma's of andere gegevens op het computersysteem van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

BMP building services verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.


Privacybeleid

BMP building services hecht belang aan de privacy van de gebruiker . Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van marketing. (bv klantenbeheer van BMP building services, om de gebruiker op de hoogte te houden van de activiteiten van BMP building services, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot BMP building services, Aubruggestraat z/n (Ravenshout 3154), 3980 TESSENDERLO of via info@bmpbuildingservices.be. De persoonsgegevens van de gebruiker worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de GDPR wetgeving van 2018 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BMP building services,  Aubruggestraat z/n (Ravenshout 3154), 3980 TESSENDERLO of via info@bmpbuildingservices.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn  persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn, en dit naast andere rechten gewaarborgd door de GDPR, met name:

 • Recht op gegevenswissing of recht op vergetelheid: elke persoon heeft het recht te eisen dat u de persoonlijke data waarover BMP building services beschikt, wist.
 • Recht op informatie: elke persoon heeft het recht om op de hoogte te zijn :
  • welke data BMP building services over hem of haar verzamelt;
  • waarvoor BMP building services deze data gebruikt;
  • hoe lang BMP building services de data bewaart;
  • welke rechtsgrond aan de basis ligt;
  • over de andere rechten, zoals inzagerecht, recht vergeten te worden, recht op verbetering etc ...
 • Recht op overdraagbaarheid: elke persoon van wie BMP building services gegevens heeft verzameld, mag deze in elektronisch formaat opvragen of laten doorsturen naar een nieuwe leverancier.
 • Recht op verzet tegen profilering: elke persoon heeft het recht om te vragen geen profilering of automatische verwerking op zijn gegevens toe te passen.

BMP building services kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de gebruiker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker naar de website van BMP building services gekomen is, of waarlangs de gebruiker die verlaat. Dit maakt het voor BMP building services mogelijk om haar website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de gebruiker geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. De internetbrowser van de gebruiker  laat hem toe dat hij het gebruik van cookies verhindert, dat de gebruiker een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de gebruiker de cookies nadien van zijn harde schijf verwijdert. De gebruiker kan hiervoor de help-functie van zijn  internetbrowser gebruiken.

BMP building services

Ravenshout 3154 - Aubruggestraat - 3980 Tessenderlo
Tel: +32(0)11/57 22 54 - Numéro d'entreprise: BE 0431 781 345 -


Brochure   •   Privacy en disclaimer
webdesign Winitoe